Var med och påverka!

Under december månad genomför vi en stor enkätundersökning där 2 000 slumpvis utvalda Valstabor bjuds in att svara på 25 frågor om stadsdelen.

Enkäten delas ut med posten och frågorna handlar om omgivning, trivsel, trygghet, renhållning, grönska och service.

Syftet med undersökningen är att ta reda på mer om vad ni som bor i Valsta tycker om er stadsdel, så att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra Valsta ännu bättre att bo och verka i.

Svaren vi får in kommer också att utgöra underlag att jämföra med i framtida mätningar, så att vi som arbetar med Valsta utveckling kan se om de insatser vi gör får önskade effekter.

Vi hoppas att du som får enkäten i brevlådan tar dig tid att besvara de 25 frågorna. Det tar inte lång tid, och dina synpunkter är viktiga.

PS. Det är analysföretaget Urban Utveckling som genomför undersökningen och Origo Group som delar ut enkäten på Valsta utvecklings uppdrag. DS.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *