Om oss

VALSTA UTVECKLING

En ny kraft i stadsdelen Valsta

Vi är en ideell förening bestående av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokala hyresgästföreningar, företagare och andra lokala verksamheter i Valsta.

IDÉ

Vår idé är att ett gemensamt arbete har större effekt än enskilda insatser. Om vi samlar våra resurser, våra olika perspektiv och våra idéer blir vi bättre rustade att bidra till ett tryggare, trivsammare och mer attraktivt område.
Ett område som boende är stolta över och som företag vill verka i. Våra gemensamma insatser kan röra allt från förbättrad belysning till integrationsprojekt.

VISION

Genom samarbete mellan olika aktörer ska Valsta stärkas och utvecklas till en väl fungerande stadsdel för boende, besökare och verksamheter. Det ska vara tryggt och trivsamt, särskilt i Valstas vardagsrum Centrum, men också i övriga området. Valsta ska vara ett föredöme för hela Sigtuna kommun.

MÅL

– öka samarbetet och skapa vi-känsla mellan aktörerna i föreningen
– ge Valsta en tydligare identitet och öka stoltheten i området
– bidra till ett tryggt och attraktivt område för både boende och besökare och bra ekonomisk utveckling för kommersiella aktörer och fastighetsägare
– finansiera gemensam samordning och aktiviteter.

MEDLEMMAR

I den ideella föreningen Valsta utveckling kan fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokala hyresgästföreningar, företagare och andra verksamheter i Valsta bli medlemmar.

ARBETSSÄTT

Vi arbetar enligt BID-metoden, Business Improvement District, en internationell metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor inom ett geografiskt definierat område, med målet att skapa trygga platser som attraherar människor och verksamheter.
Valsta utveckling har en styrelse med en ordförande och arbetsgrupper indelade efter föreningens viktigaste teman, som till exempel säkerhet, utemiljö och gemenskap. Som medlem har du möjlighet att ingå i en arbetsgrupp. Det är arbetsgrupperna som planerar och utför det konkreta arbetet i föreningen.


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *